Lasikeraamisen alan ammatilliset tutkinnot

Lasialan ainoa suomalainen tutkinto on lasikeraamisen alan ammattitutkinto. Tutkinto sisältää neljä eri suuntautumisalaa, joten se kattaa laaja-alaisesti alan erilaiset tarpeet ja osaamisvaatimukset. Suuntautumisalat ovat:

  • tasolasi
  • pakkaus- ja käyttölasi
  • kuitulasi ja lasivilla
  • keramiikka

Suuntautumisalasta riippumatta tutkinnossa on viisi yhteistä tutkinnon osaa: oman prosessin tuntemus; yrityksen tuntemus; asiakkaan ja tuotteen tuntemus; riskienhallinta sekä käynnissäpito/toiminnan ylläpito. Lisäksi tutkinto sisältää kolme valinnaista tutkinnon osaa, jotka ovat suuntautumisalakohtaisia.

Lasialalla ei kattavaa peruskoulutusta ole olemassa, ja siksi alan arvostusta tutkintojen suorittamisen kautta on lisättävä. Yritysten ammattitaito- sekä laatu- ja ympäristövaatimukset asettavat nekin omat reunaehtonsa työntekijöille ja toiminnalle. Oppisopimuskoulutus rakentuu  koulutusta antavien oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja on näin ollen edesauttamassa alan koulutuksen kehittämistä sekä alan vetovoimaisuutta jatkossakin.

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä eri paikkakuntien oppisopimustoimistojen kanssa.

Kaikki Opetushallituksen julkaisemat tutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi.

Ammatillisten näyttötutkintojen osaamisen tunnistamisesta löytyy tietoa osoitteesta http://www.osaan.fi. Näet, mitä tutkintoihin vaaditaan ja voit arvioida oman osaamisesi.

 

Lisätietoja

Jouni Lehto 0500 625 792
Mauri Riikonen 0500 474 398, Suomen tasolasiyhdistys ry
tai oheinen yhteydenottolomake